top of page
Търсене
  • Снимка на автораPeshkovskilawoffice

Финансова подкрепа за защита на обекти на интелектуалната собственост – SME FUND 2022

Стартираният през 2021 година Фонд за МСП „Ideas Powered for Business“ като инициатива на Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз, Европейската комисия и националните служби за интелектуална собственост се утвърди като съществена основа за подкрепа и развитие на обектите на интелектуална собственост на европейските МСП. Действието на инструмента (представен подробно в наша предходна статия) бе продължено и за 2022 г.

Инициативата отново се осъществява чрез Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (EUIPO). По същество чрез нея се предоставя безвъзмездно финансиране на малки и средни предприятия за защита на техните права на интелектуална собственост на ниво Европейски съюз и извън него. Основната цел, която според EUIPO бе реализирана през 2021 г., е повишаване на конкурентоспособността на европейските МСП посредством подобряване защитата и използването на интелектуалната собственост. По данни на EUIPO за изминалата година повече от 13 000 предприятия от ЕС са използвали финансиране от Фонда.


Тази година схемата за финансиране от Фонда за МСП „Ideas Powered for Business SME Fund 2022“ е опростена с по-бърз и гъвкав достъп. Периодът на инициативата за 2022 г. е от 10 януари до 16 декември. Следва да се има предвид, че финансовите средства във фонда са разделени и в ограничен размер в зависимост от предназначението им, а принципът на отпускане е по реда на кандидатстване. С други думи, финансирането ще бъде извършвано или до 16 декември 2022 г., или до изчерпване на финансовите средства.


Финансовите средства се отпускат чрез два вида ваучери за интелектуална собственост, които финансират следните дейности:


1. ВАУЧЕР тип 1 за дейности, свързани с интелектуалната собственост, включващи:

  • Услуга IP Scan (одит на предварителна диагностика на ИС) – предоставя се чрез експерти от съответните Служби за ИС на държавите членки на ЕС под формата на консултация относно потенциала за развитие на интелектуалната собственост в рамките на стопанската дейност на предприятието-заявител.

Размерът на финансиране е 90% от сумата, платена за IP Scan, и до 90 % от максималната определена сума за държава — членка на ЕС.


  • Защита на марките и дизайните в рамките на ЕС – финансирането покрива такси за придобиване и закрила на марките и дизайните (вкл. заявка, клас, преглед, регистрация, публикуване) подадени директно пред EUIPO и на регионално ниво в СИС на ДЧ на ЕС.

Размерът на финансиране е 75% от допустимите такси за регионални или национални марки/дизайни или марки на ЕС/регионални дизайни на общността.


  • Защита на марките и дизайните извън ЕС – финансирането покрива такси за придобиване на международни марки и дизайни (вкл. основни такси, такси за посочване и последващи такси за посочване), използващи управляваните от СОИС системи.

Размерът на финансиране е 50 % от допустимите такси за заявки по Мадридската или Хагската система, включително основни такси и такси за посочване на държави извън ЕС.


За издаването на ваучери от тип 1 е предвиден бюджет от 15 000 000 евро.


Един ваучер тип 1, издаден по заявка на едно предприятие, може да бъде в максимален размер от 1 500 евро.2. ВАУЧЕР тип 2 за дейности, свързани с патенти – финансирането покрива такси, събирани от СИС на ДЧ на ЕС за регистриране на национални патенти.


Размерът на финансиране е 50 % от допустимите разходи за регистрация на национален патент.


За издаването на ваучери от тип 2 е предвиден бюджет от 1 000 000 евро.


Един ваучер тип 2, издаден по заявка на едно предприятие, може да бъде в максимален размер от 750 евро.Ако сте малко или средно предприятие и имате необходимост от съдействие или консултиране във връзка с кандидатстване за финансиране по инициативата на Фонда за МСП „Ideas Powered for Business SME Fund 2022“ , можете да се свържете с нас на e-mail: office@peshkovski.bg.Последни публикации

Виж всички

Комментарии


bottom of page