top of page
Търсене
  • Снимка на автораPeshkovskilawoffice

Заповед за намалено работно време

Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение беше предвидена възможността за едностранно въвеждане от страна на работодателя на непълно работно време.

Непълно работно време може да се установи за цялото или за част от предприятието (звено, дирекция, цех, отдел) за целия период на извънредното положение или за част от този период. За целта беше създадена нова ал. 2 на чл. 138а от Кодекса на труда, която представлява правно основание за въвеждане на непълно работно време.

Въвеждането на непълно работно време в предприятието от своя страна е предпоставка за получаване на финансови компенсации от страна на работодателя, в размер на 60 на 100 от пропорционалното брутно трудово възнаграждение на работника/служителя за срока на установяване на непълно работно време.

Установяването на непълно работно време става по заповед на работодателя, като за улеснение можете да свалите Образец на заповед за намалено работно време от посочения линк на нашата страница.


При наличие на въпроси и необходимост от допълнителна информация, можете да се свържете с нас на адрес office@peshkovski.bg


Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page